Blog aplikacji Polskie Góry  

Na moim blogu obejrzysz setki zdjęć panoram górskich z opisami, a także poznasz wiele ciekawych pojęć, takich jak: undulacja, refrakcja, deniwelacja, deklinacja, inklinacja, analema, paralaksa, aberracja, dystorsja. Zbyt skomplikowane? To dowiesz się np. dlaczego o wschodzie i zachodzie słońce jest czerwone oraz dlaczego lepiej nie stawać z boku na zdjęciu grupowym. Na dole ekranu znajduje się spis treści wszystkich wpisów na blogu. Zapraszam :-)

^/\^ Robert Celiński, autor aplikacji Polskie Góry ^/\^

23 kwietnia 2017 - Czujniki położenia, kompas i deklinacja

Aby przyciągnąć uwagę, postąpię jak Hitchcock - zaczynam od trzęsienia ziemi, a potem napięcie będzie nieprzerwanie rosło. Czy wiecie, że w Polsce igła kompasu wcale nie wskazuje północy!?

Zanim rozwinę ten szokujący temat, chciałbym na wstępie wyjaśnić kilka kwestii. Kolega Krzysztof w komentarzu do mojego poprzedniego wpisu zwrócił uwagę, że z trudem potrafi przebić się przez treść napisaną czerwoną czcionką. Jest to spójne z barwami aplikacji (nasze, polskie, narodowe!), ale rzeczywiście może być rażące, bo takim kolorem przeważnie są opisane np. komunikaty o błędach w systemach informatycznych. Specjalnie dla kolegi Krzysztofa udostępniłem w nagłówku bloga przycisk , dzięki któremu można zmienić czcionkę na taki kolor. Przypomniała mi się anegdota z mojej pracy, kiedy użytkownik u klienta prosił mnie o dodanie na formularzu w systemie takiego przycisku, pod którym otwierałby się raport. "Tylko taki mały przycisk, panie Robercie!" - namawiał mnie użytkownik. Próbowałem wytłumaczyć, że wycena takiego raportu wcale nie zależy od wielkości przycisku i że to będzie kosztowało parę tysięcy złotych. Dla kolegi Krzysztofa zrobiłem taki mały przycisk gratis ;-)

Kolega Szymon zwracał mi uwagę na brak czytelności w aplikacji, bo oglądając panoramę Tatr często nie wiedział, która linia prowadzi do którego opisu góry. W Tatrach przeważnie gęstość szczytów jest bardzo duża i czasem rzeczywiście ciężko się zorientować, która linia co opisuje. W opublikowanej niedawno wersji aplikacji na szczycie każdej linii opisu jest widoczny dodatkowy "daszek" i dopiero nad nim pojawia się opis góry. Wydaje mi się, że dzięki temu będzie mniej pomyłek przy identyfikacji gór, a Szymon nie będzie miał już problemów z trafieniem opisem w Giewont ;-)

Ostatnio pisałem o konkurencyjnej aplikacji Peak Lens i sposobie wykorzystania czujników w telefonie. Ta aplikacja jest w całości zdana na ich wskazania, nie można nawet wyłączyć działania kompasu i ręcznie trafiać w szczyty. Można powiedzieć, że Peak Lesn jest w pełnie automatyczna, co ma swoje plusy, ale także minusy. Aplikacja Polskie Góry działa inaczej - kompas można było wyłączyć, a obsługa była nastawiona głównie na tryb ręczny.

Aplikacja Polskie Góry i jej konkurencja

W ostatnich wersjach aplikacji Polskie Góry skupiłem się na rozwoju trybu automatycznego, ale także nieco wzbogaciłem tryb ręczny. Wydaje mi się, że teraz aplikacja daje duże możliwości w obu trybach.

W trybie automatycznym analizowane jest położenie w trzech płaszczyznach. Nazwy wskaźników są wzięte z terminologii lotniczej: pitch - zapadnięcie, roll - obrót, yaw - zejście z kursu, w przypadku telefonów zastępowane przez azimuth, czyli azymut.Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Aircraft_principal_axesŹródło: https://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/40876-android-sensor-support-from-matlab--r2013a--r2013b-

Aplikacja Polskie Góry działa przy telefonie obróconym o 90 stopni w lewo (jak na zdjęciu powyżej), a wskaźnik roll odpowiada przy tej orientacji za długość linii opisów gór. Jeżeli skierujemy telefon do góry (w stronę nieba), linie opisów automatycznie wydłużą się, jeżeli skierujemy go na dół (do ziemi) - skrócą się, a nawet wyrosną ponad opisami. Wskaźnik pitch jest wykorzystywany tylko w takim zakresie, że automatyczne wydłużanie i skracanie linii działa tylko przy poziomym trzymaniu telefonu (tolerancja +/- 4 stopnie). Jeżeli za bardzo przechylimy telefon na bok, długość linii opisów zostanie zresetowana, a na dole ekranu pojawi się symbol -/\^-, który w sposób oczywisty wskazuje, że należy wypoziomować telefon, żeby zobaczyć dobrze opisaną górską panoramę. Powoli staję się specjalistą od projektowania ikon tekstowych ;-)

Wzbogacenie trybu ręcznego (przypomnę, że wtedy na dole ekranu widoczny jest symbol <- ->, wskazujący na możliwość przesuwania panoramy palcem na boki) polega na możliwości decydowania o długości linii. Jeżeli w lewym dolnym rogu pomiziamy telefon do dołu, linie wydłużą się, jeżeli do góry - skrócą się. Do tej pory program sam decydował o optymalnej długości linii opisów i nie dało się tego zmienić. Teraz można skrócić wszystkie linie opisów, skierować telefon bardziej do dołu i na zdjęciu wykonanym aplikacją Polskie Góry ująć obiekty poniżej panoramy górskiej (np. żonę i psa) lub przy okazji sfotografować ciekawą chmurę ponad górami i odpowiednio wydłużyć linie opisów, żeby trafiały dokładnie w szczyty poniżej.

Na poniższych zdjęciach zaprezentowano trzy opcje długości linii opisów panoramy górskiej:Rok temu w pierwszym wpisie na blogu opisywałem kwestie związane z deformacją obiektów widocznych na skrajach zdjęć. Wtedy chodziło mi wyłącznie o orientację poziomą i rozszerzanie górskiej panoramy na lewym i prawym skraju zdjęcia. Aplikacja Polskie Góry dostosowuje opisy do optyki aparatu. Podobny efekt może wystąpić w płaszczyźnie pionowej, np. przy długich liniach opisów, sięgających do obu rogów zdjęcia, ale jest to zaniedbywane, ponieważ te zniekształcenia nie mają takiego znaczenia, jak w płaszczyźnie poziomej.

Zniekształcenia obrazu w aparatach telefonów komórkowych

A teraz coś z innej beczki - z czym kojarzy Wam się słowo "deklinacja"? Ja zapamiętałem lekcje języka polskiego w podstawówce i odmianę rzeczowników przez przypadki. Zgadza się, jest to odmiana wyrazu przez przypadki i liczby, a deklinacji podlegają rzeczowniki, przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe, zaimki rzeczowne, przymiotne i liczebne oraz liczebniki. Tak samo zapamiętała deklinację moja żona - "odmiana przez przypadki". Kiedy jej powiedziałem, że ostatnio zafascynowałem się deklinacją, musiała stwierdzić, że sam jestem ciekawym przypadkiem... Co ma deklinacja do Polskich Gór: mianownik - Polskie Góry, dopełniacz - Polskich Gór, celownik - Polskim Górom, biernik - Polskie Góry, narzędnik - Polskimi Górami, miejscownik - Polskich Górach, wołacz - Polskie Góry!

Ponieważ napięcie rośnie, przechodzę do tematu kompasu, który nie wskazuje dokładnie północy i oszukuje nas o tzw. deklinację magnetyczną, w skrócie nazywaną przeze mnie w tym artykule deklinacją. Jest to kąt poziomy w danym miejscu na powierzchni Ziemi pomiędzy południkiem magnetycznym i geograficznym. Kąt ten podaje się jako wartość ze znakiem, zgodnie ze sposobem liczenia azymutu: odchylenie kierunku północy magnetycznej od kierunku północy geograficznej ku wschodowi jako kąt dodatni, odchylenie ku zachodowi jako kąt ujemny. Czasem deklinacja ujemna przyjmuje wartość np. 355 stopni, co w praktyce oznacza kąt -5 stopni.

Na poniższym rysunku Ng wskazuje północ geograficzną, igła wskazuje północ magnetyczną (Nm), a deklinacja w tym przypadku jest dodatnia i przyjmuje wartość około 30 stopni.Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Deklinacja_magnetyczna

Deklinacja wynika głównie z tego, że magnetyczny biegun Ziemi jest położony w innym miejscu niż biegun geograficzny, a lokalnie zależy też np. od położenia niektórych rodzajów rud żelaza. W różnych miejscach na świecie deklinacja może przyjmować spore wartości dodatnie (na poniższej mapie zaznaczone na czerwono) lub ujemne (kolor niebieski).Źródło: https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/WMM/DoDWMM.shtml

Jak widać, rozkład deklinacji jest nierównomierny i nie da się go opisać wzorem. Pod tym względem deklinacja jest podobna do undulacji, którą również opisywałem na blogu:

Wpis na temat undulacji

Co ciekawe, deklinacja na świecie zmienia się na przestrzeni lat, co można zaobserwować na poniższej animacji:Źródło: Model Jacksona, Jonkersa i Walkera: http://blogs.egu.eu/geolog/2015/11/18/geoscience-hot-topics-the-future-of-earth-ocean-and-planetary-science-research-part-i/

Branie poprawki na deklinację jest bardzo istotne np. w przypadku pilotów, którzy wyznaczają kurs lotu. Tutaj pewnie mógłby się wypowiedzieć kolega Fabian. Podobne problemy mieli nawigatorzy statków, szczególnie w czasie podróży w wyższych szerokościach geograficznych. Kompas zaczęto powszechnie stosować w Europie w XIV wieku, jednak dopiero później zorientowano się, że istnieje deklinacja, która zmienia się znacząco w czasie podróży przez ocean i ma to wpływ na nawigację. W pogodne dni marynarze mogli analizować również położenie słońca (ta informacja jest wykorzystywana również w aplikacji Polskie Góry), a nocą na półkuli północnej ich drogowskazem była Gwiazda Polarna, która naprawdę jest położona idealnie nad biegunem północnym i nie ma żadnej swojej deklinacji.

Wpis na temat położenia słońca - tam również jest mowa o deklinacji, ale słonecznej

Zawodnicy biegów na orientację również biorą poprawkę do wskazań kompasu - dotyczy to ułożenia południków na mapie, a także deklinacji w danym obszarze. Tutaj bardziej mógłby się wypowiedzieć kolega Krzysztof, który startował w rajdach przygodowych na całym świecie. Nawigacja w kajaku na fantazyjnie rozlanych wodach Pojezierza Fińskiego musiała być ciekawa, tym bardziej, że deklinacja na tym obszarze wynosi ponad 10 stopni.

W Polsce wartość deklinacji jest dodatnia, średnia to około 5 stopni. Oznacza to, że jeżeli na obszarze Polski patrzymy w kierunku wskazań igły kompasu, to prawdziwa północ geograficzna jest lekko w lewo. Wartość deklinacji na obszarze Polski zmienia się od niespełna 4 stopni na południowym zachodzie w okolicach Bogatyni do 6,75 stopnia na północnym wschodnie w okolicach Suwałk. Można przyjąć regułę, że im bardziej na północ i na wschód, tym deklinacja jest większa. W aplikacji Polskie Góry wprowadziłem uproszczony wzór na deklinację, w którym uzależniam tę wartość od współrzędnych geograficznych:

deklinacja = 4 + (lng - 15) x 0.22 + (lat - 49) x 0.2

Wartość deklinacji można sprawdzić np. na poniższej stronie:

Strona do sprawdzania wartości deklinacji

W sieci dostępna jest również usługa National Centers for Environmental Information, która zwraca wartość deklinacji w danym miejscu. Do tej usługi można wysłać współrzędne geograficzne i otrzymać wartość deklinacji. Mógłbym skorzystać z tej usługi na podobnej zasadzie jak pobieram wysokość na powierzchni Ziemi z Google Elevation API, ale stwierdziłem, że nie ma sensu się w to bawić, bo wskazania kompasu w telefonach i tak są niedokładne, więc nie zależy mi na dokładności deklinacji co do ułamków stopnia. Zaprezentowany wyżej wzór w zupełności wystarcza na terenie Polski.

Strona National Centers for Environmental Information

Ponieważ mam inklinację do wydłużania moich wpisów, wspomnę też o inklinacji magnetycznej. Jest to kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem. W uproszczeniu: jak swobodnie zawieszona igła magnetyczna odchyla się od poziomu. Inklinacja zmienia się wraz z szerokością geograficzną. Izokliny (linie łączące na mapie punkty o jednakowej inklinacji) różnią się od przebiegu ziemskich równoleżników, choć można tu znaleźć więcej prawidłowości niż w przypadku mapy deklinacji, na której panuje totalny chaos. W Polsce inklinacja wynosi około 66 stopni, na biegunie magnetycznym jest to 90 stopni (igła jest skierowana prosto w dół), a na równiku magnetycznym (w okolicach równika geograficznego) - 0 stopni (igła układa się poziomo). Inklinacja nie ma wpływu na działanie aplikacji Polskie Góry - tę informację podałem tylko jako ciekawostkę.

Siła pola magnetycznego również zmienia się w zależności od szerokości geograficznej - jest silniejsza bliżej biegunów. W Polsce igła kompasu reaguje dość mocno, co jest dobrą informacją dla użytkowników aplikacji Polskie Góry, bo kompas w telefonie znacznie szybciej wskaże północ niż w okolicach równika. Natężenie ziemskiego pola magnetycznego również nie jest stałe w czasie - generalnie zmniejszyło się ono o 10% w stosunku do pierwszych pomiarów wykonywanych w XIX wieku.

Wiem, że strasznie dużo tych skomplikowanych pojęć - undulacja, refrakcja, deklinacja, inklinacja - na usta niektórym ciśnie się przeklinacja ;-) Podsumowując ten długi wywód, wczoraj testowałem Polskie Góry w trybie w pełni automatycznym, tzn. z wykorzystaniem czujników położenia i kompasu, którego wskazania są korygowane przez aplikację o deklinację. Testy wypadły satysfakcjonująco i teraz rzadziej będę korzystał z trybu ręcznego i zdam się na wskazania automatyczne, co również polecam użytkownikom aplikacji Polskie Góry :-)Wszystkie wpisy
18 lutego 2018 - Panorama Tatr z Zębu

14 lutego 2018 - Jak zaimponować dziewczynie w górach

8 lutego 2018 - Ankieta - wyświetlanie informacji o symulowaniu lokalizacji (edytowany)

6 lutego 2018 - Preferowany szczyt

5 lutego 2018 - Polskie Góry aplikacją bezawaryjną

3 lutego 2018 - Fotorelacja z wycieczki Bystra -> Magura -> Klimczok

3 lutego 2018 - Podział pasm górskich na mapie

31 stycznia 2018 - Superksiężyc, superpełnia (edytowany)

31 stycznia 2018 - Wróćmy na jeziora

26 stycznia 2018 - Nowy wygląd opisów szczytów w aplikacji i testy w terenie

25 stycznia 2018 - Testy aplikacji na nowym telefonie Lenovo K5

24 stycznia 2018 - Ankieta w sprawie wyglądu opisów w aplikacji

18 stycznia 2018 - Przyspieszenie aplikacji Polskie Góry i 500 szczytów w paśmie

6 stycznia 2018 - Wydajność aplikacji Polskie Góry

6 stycznia 2018 - Jak ukraść górę?

5 stycznia 2018 - Zniekształcenia obrazu i panorama 180 stopni (edytowany)

5 stycznia 2018 - Godzina wschodu i zachodu słońca w aplikacji Polskie Góry

4 stycznia 2018 - Opis panoramy Tatr z Chopoka w Tatrach Niżnych

1 stycznia 2018 - Aplikacja Polskie Góry na Lanzarote

19 grudnia 2017 - Sztuczna inteligencja w aplikacji Polskie Góry

16 grudnia 2017 - Zdobywanie szczytów na Trasie Skaczącego Tygrysa w Beskidzie Małym

16 grudnia 2017 - Jak odległe góry możemy zobaczyć z terytorium Polski?

15 grudnia 2017 - Brzydka ikona -4° - dlaczego nie ma jej w aplikacji Polskie Góry

10 grudnia 2017 - Fotorelacja z wycieczki Magura -> Klimczok -> Szyndzielnia -> Kozia

9 grudnia 2017 - Testy terenowe modułu kolekcjonowania szczytów

4 grudnia 2017 - Kolekcjonuj zdobyte szczyty z aplikacją Polskie Góry! (edytowany)

25 listopada 2017 - Fotorelacja z wycieczki na Magurkę Wilkowicką

25 listopada 2017 - Widok na Tatry z lotniska Aleksandrowice w Bielsku-Białej

23 listopada 2017 - Wschód słońca na Gaikach i widok na Pradziada w Sudetach

21 listopada 2017 - Górska granica Polski na mapie w aplikacji Polskie Góry

16 listopada 2017 - Szlak Huli dookoła Szczyrku (edytowany)

15 listopada 2017 - Pierwsze mrozy na Gaikach i panorama Tatr

7 listopada 2017 - Panoramiczne zdjęcie Tatr z Jurgowa (edytowany)

6 listopada 2017 - Widoczność szczytów przy zmianach wysokości (edytowany)

5 listopada 2017 - Fotorelacja z wycieczki na Skrzyczne i Malinowską Skałę

5 listopada 2017 - Nowości dla rolników - rozpoznawanie upraw w aplikacji Polskie Góry

4 listopada 2017 - Wschód słońca na Klimczoku

31 października 2017 - Pierwsze zimowe wejście na Gaiki

29 października 2017 - Identyfikatory szczytów w bazie danych aplikacji Polskie Góry

29 października 2017 - Zmiana czasu z letniego na zimowy - czy ostatnia?

22 października 2017 - Wyszukiwarka szczytów na portalu RunCalc

22 października 2017 - Aplikacja RunCalc dla turystów górskich

22 października 2017 - Widoki na Tatry z nowej wieży widokowej w słowackim Zdziarze

21 października 2017 - Fotorelacja z wycieczki Gaiki -> Międzybrodzie -> Czupel

20 października 2017 - Tolerancja przy identyfikacji linii horyzontu

18 października 2017 - Burza Ophelia i czerwone niebo na zachodzie o wschodzie

17 października 2017 - Zachód słońca w Bielsku, wschód na Gaikach - panorama Tatr

14 października 2017 - Fotorelacja z Biegu Ultra Granią Beskidu Małego

12 października 2017 - Rozpoznawanie obrazu w praktyce (edytowany)

6 października 2017 - Film promocyjny aplikacji Polskie Góry

5 października 2017 - Przyjazna nazwa miejsca w aplikacji Polskie Góry

3 października 2017 - Paralaksa i naturalny pomiar odległości w górach (edytowany)

1 października 2017 - Fotorelacja z wycieczki wokół Koszarawy

30 września 2017 - Fotorelacja z wycieczki na Rycerzową, Bendoszkę i Praszywkę

28 września 2017 - Piramida krakowska

23 września 2017 - Pozycjonowanie stron aplikacji Polskie Góry

20 września 2017 - Aplikacja Polskie Góry jako nawigacja samochodowa

19 września 2017 - Rozpoznawanie obrazu - określanie linii horyzontu

9 września 2017 - Fotorelacja z wycieczki na Romankę i Rysiankę

3 września 2017 - Rozpoznawanie obrazu i utrudnione testy nowej wersji aplikacji

31 sierpnia 2017 - Jak użytkownicy pomagają rozwijać aplikację Polskie Góry

31 sierpnia 2017 - Wieczorne widoki z Gaików

27 sierpnia 2017 - Fotorelacja z wycieczki na Hrobaczą Łąkę

26 sierpnia 2017 - Fotorelacja z wycieczki na Magurkę Wilkowicką

26 sierpnia 2017 - Prezentacja aplikacji Polskie Góry na zjeździe PTTK

26 sierpnia 2017 - Powrót do przyszłości z aplikacją Polskie Góry

19 sierpnia 2017 - Bieg Ultra Granią Tatr - widoki z Czerwonych Wierchów

16 sierpnia 2017 - Widoki z Góry Żar i Magurki Wilkowickiej

16 sierpnia 2017 - Polskie Góry na Maderze

31 lipca 2017 - Nowy wygląd aplikacji Polskie Góry

31 lipca 2017 - Widoki z Baraniej Góry

26 lipca 2017 - 10 tysięcy pobrań aplikacji Polskie Góry! :-)

23 lipca 2017 - Były sobie dwa Minčoly

23 lipca 2017 - Burzowe zdjęcia rentgenowskie Skrzycznego

21 lipca 2017 - RunCalc Panoruna - zagraniczne panoramy i opisywanie posiadanych zdjęć

16 lipca 2017 - Widoki z Wielkiej Raczy

16 lipca 2017 - Polskie Góry w Alpach Julijskich i słynny Triglav

9 lipca 2017 - Polskie Góry w Alpach Kamnickich

5 lipca 2017 - Ustawienia ostrości oraz wpływ strefy czasowej na położenia słońca

5 lipca 2017 - Panoramy z Hrobaczej Łąki i Gaików (edytowany)

4 lipca 2017 - Bieg Ku Słońcu i opisywanie wykonanych wcześniej zdjęć

26 czerwca 2017 - Komunikat dla użytkowników, którzy ostatnio zainstalowali aplikację

25 czerwca 2017 - Widoki ze Śnieżki

21 czerwca 2017 - Lato oficjalnie rozpoczęte :-)

19 czerwca 2017 - Podstawowe informacje po zainstalowaniu aplikacji Polskie Góry

14 czerwca 2017 - Poszerzanie horyzontów na temat horyzontu

13. června 2017 - Aplikácia Polskie Góry na slovenských horách

13. června 2017 - Aplikace Polskie Góry ve českých horách

9 czerwca 2017 - Szyndzielnia i Klimczok przy pięknej pogodzie

8 czerwca 2017 - Ostatnie poprawki w aplikacji Polskie Góry

7 czerwca 2017 - Pradziad widziany z Gaików

4 czerwca 2017 - Aplikacja Polskie Góry - wschód słońca na Gaikach, Magurka, Czupel

3 czerwca 2017 - Aplikacja Polskie Góry na Biegu Marduły w Tatrach

1 czerwca 2017 - Cień wielkiej góry (edytowany)

30 maja 2017 - Ciekawe nazwy gór (edytowany)

28 maja 2017 - Babia Góra i Mała Babia ze Słonej Wody

24 maja 2017 - Królewicz Śnieżnik, Królewna Śnieżka i... Cycki Bardotki

20 maja 2017 - Sztuczki w aplikacji Polskie Góry (edytowany)

15 maja 2017 - Nowości w aplikacji: 200 szczytów w paśmie i górskie gwiazdy (edytowany)

7 maja 2017 - 5000 pobrań aplikacji Polskie Góry

3 maja 2017 - Polskie Góry w odwiedzinach w Górach Dynarskich

26 kwietnia 2017 - Tomasz, to masz ty maszty

23 kwietnia 2017 - Czujniki położenia, kompas i deklinacja

15 kwietnia 2017 - Aplikacja Polskie Góry i jej konkurencja

10 kwietnia 2017 - Aplikacja Polskie Góry w Ustrzykach Dolnych (Góry Sanocko-Turczańskie)

4 kwietnia 2017 - Nowości: rysunki panoram, kalibracja kompasu, wybór rozdzielczości

25 marca 2017 - Zmiana czasu z zimowego na letni

21 marca 2017 - Równonoc - wschód słońca na wschodzie, zachód na zachodzie

20 marca 2017 - Widoki ze wzgórza Trzy Lipki w Bielsku-Białej

13 marca 2017 - Co by było, gdyby Ziemia była płaska

7 marca 2017 - Tabela kalibracyjna w aplikacji Polskie Góry

6 marca 2017 - Aplikacja Polskie Góry jeszcze bardziej przyjazna użytkownikom

2 marca 2017 - Podział pasm górskich w aplikacji Polskie Góry

27 lutego 2017 - Wschód słońca na Magurze, widoki z Klimczoka i Szyndzielni

22 lutego 2017 - Karta kalibracyjna

15 lutego 2017 - Gaiki

14 lutego 2017 - Lubię nagie i zarośnięte...

4 lutego 2017 - Quizy z rozpoznawania panoram górskich

31 stycznia 2017 - Aplikacja Polskie Góry w ...Warszawie

29 stycznia 2017 - Wschód słońca na Magurce

28 stycznia 2017 - Wschód słońca na Klimczoku oglądany przez obiektyw szerokokątny

10 stycznia 2017 - Polskie Góry od kuchni (programistycznej)

1 stycznia 2017 - Noworoczny bieg Trasą Skaczącego Tygrysa, zachód słońca w Łodygowicach

31 grudnia 2016 - Sylwestrowy wschód słońca na Klimczoku

30 grudnia 2016 - Wschód słońca na Pilsku, zachód na Magurce

17 grudnia 2016 - Widoki z Góry Żar

13 grudnia 2016 - Wschód słońca na Klimczoku - opis panoramy Tatr

25 listopada 2016 - Aplikacja Polskie Góry bez GPS

22 listopada 2016 - Wschód słońca na Klimczoku

18 listopada 2016 - Aplikacja Polskie Góry - jak to działa?

6 listopada 2016 - Nowości w aplikacji: lista szczytów i rysowanie kształtów gór

25 października 2016 - Algorytm określania widoczności gór oraz nowe tatrzańskie szczyty

23 października 2016 - Aplikacja Polskie Góry w Tatrach

17 października 2016 - Wakacyjny konkurs fotograficzny rozstrzygnięty

2 października 2016 - Refrakcja - dlaczego o wschodzie i zachodzie Słońce jest czerwone?

15 września 2016 - Apel do użytkowników aplikacji Polskie Góry: przeczytajcie instrukcję :-)

12 września 2016 - Polskie Góry w odwiedzinach w Górach Riła

1 września 2016 - Mądrości na temat wybitności (edytowany)

31 sierpnia 2016 - Ulubione miejsce na górskiej panoramie

29 sierpnia 2016 - Więcej o historii i budowie polskich gór

25 sierpnia 2016 - Górska róża wiatrów w aplikacji Polskie Góry

18 sierpnia 2016 - Genialna luneta na szczycie Monte delle Rezze nad Livigno

13 sierpnia 2016 - Polskie Góry w Alpach - ciąg dalszy

11 sierpnia 2016 - Polskie Góry w... Alpach ;-)

1 sierpnia 2016 - Lekcja historii o Sudetach

12 lipca 2016 - W stronę Słońca

18 czerwca 2016 - Nowości w aplikacji: rysowanie panoram oraz wykorzystanie położenia Słońca

16 maja 2016 - Undulacja i ustawienia wysokości (edytowany)

5 maja 2016 - Kąt widzenia aparatu w telefonie (edytowany)

4 maja 2016 - Zniekształcenia obrazu w aparatach telefonów komórkowych (edytowany)

------------------------------------Strona Polskie Góry

Copyright 2015-2018
Robert Celiński, Byledobiec Anin