Polskie Góry
Aplikacja na Androida
do oglądania panoram górskich

  


Blog aplikacji Polskie Góry

Prezentacja aplikacji Polskie Góry (pdf)

Polskie Góry - 6 korzyści dla Ciebie:

1. Zobaczysz na swoim telefonie nazwy szczytów, wysokości oraz odległości do nich,
2. Opis gór będzie się automatycznie przesuwał w miarę obracania telefonu,
3. Zrobisz i udostępnisz zdjęcia panoram górskich z opisami,
4. Obejrzysz narysowaną panoramę górską z danego miejsca w zadanym kierunku,
5. Sprawdzisz swoje położenie na mapach z zaznaczonymi szczytami,
6. Przeczytasz informacje na temat polskich gór i skorzystasz z interaktywnej mapy pasm.

Wyjaśnienie najczęściej zgłaszanych problemów:

1. Jeżeli na ekranie widać cały czas kierunek E i obraz się nie przesuwa, to znaczy, że w urządzeniu nie ma kompasu.
2. Jeżeli opis gór bardzo "skacze" lub w ogóle się nie zmienia (punkt 1), to warto zablokować ekran przez jedno kliknięcie i przy włączonym znaku <- -> można przesuwać opis panoramy przez przeciągnięcia palcem na boki. W identyfikacji szczytów pomaga różna długość linii opisów (dla niższych szczytów linie schodzą niżej), opis odległości do nich oraz mapy, które są dostępne w opcjach. Cenną wskazówką nawigacyjną jest również informacja o aktualnym położeniu słońca (żółte półkole) oraz przeciwnym kierunku padania cienia (szare półkole). Można również skorzystać z opcji Panorama, która rysuje panoramę gór i opisuje widoczne szczyty.
3. Jeżeli w lewym dolnym roku widać zerowe współrzędne geograficzne, to urządzenie nie uzyskało jeszcze sygnału GPS i aplikacja nie może wygenerować opisu panoramy. Proces można przyspieszyć przez włączenie trasmisji danych w telefonie, która wspomaga GPS (tzw. AGPS).
Opis aplikacji

Aplikacja Polskie Góry wykorzystuje metodę Augmented Reality (rozszerzona rzeczywistość) polegającą na łączeniu świata rzeczywistego z generowanym komputerowo. Wystarczy zerknąć na ekran swojego smartfona, a widoczne szczyty zostaną opisane nazwą, wysokością n.p.m. oraz odległością w linii prostej, która nas od nich dzieli. Aplikacja wykorzystuje moduł GPS oraz czujniki położenia (w tym kompas), dzięki którym opis gór automatycznie przesuwa się na ekranie w kierunku przeciwnym do obrotu smartfona, a linie opisów wydłużają się lub skracają, w zależności od orientacji telefonu. Kompas można skalibrować kręcąc telefonem ósemki w powietrzu. W przypadku problemów z działaniem, można go wyłączyć jednym kliknięciem w ekran (na środku w dolnej części ekranu pojawia się symbol <- ->), a potem przesuwać panoramę w obie strony (przeciągnięcia palcem na boki) i zarządzać długością linii opisów przez przesuwanie palcem góra/dół w lewym dolnym rogu ekranu. Kompas można włączyć przez ponowne kliknięcie w ekran. Ze względu na częste problemy z działaniem kompasu w telefonach/tabletach, zaleca się manualne przesuwanie opisów.Z poziomu aplikacji można wygodnie zrobić fotografię (kliknięcie w polu Zdjęcie) lub zrzut ekranu z kształtami gór (przeciągnięcie palcem w tym miejscu). Dwa inne przyciski na ekranie pozwalają na sterowanie, jak odległe szczyty powinny być opisywane. Przycisk Wyższe/Niższe informuje, czy w przypadku dwóch szczytów widocznych w jednej linii, aplikacja będzie opisywać wyższy czy niższy. Można również wyświetlać dodatkowe informacje o szczytach przez kliknięcie na górze linii opisu, a przeciągnięcie w dół z tego miejsca powoduje ukrycie szczytu, żeby nie pojawiał się potem na zdjęciu.Wykorzystanie położenia słońca

Problemy ze źle działającym kompasem można rozwiązać przez przeciąganie ekranu na boki. Przy ręcznym trafianiu z opisami na szczyty pomaga dodatkowo informacja na temat położenia słońca, która jest widoczna na podglądzie. Żółte półkole odpowiada aktualnemu położeniu słońca, szare - przeciwnej stronie, na którą można wycelować swoim cieniem, stojąc tyłem do promieni. Na żółtym półkolu jest dodatkowo umieszczona informacja o aktualnym kącie padania promieni. Dzięki temu łatwo jest ocenić, że ta góra widziana pod słońce to..., a ta góra, w stronę której pada mój cień to... Algorytm obliczający położenie słońca wykorzystuje informacje o aktualnej lokalizacji GPS, dacie i godzinie oraz strefie czasowej z uwzględnieniem zmiany czasu letni/zimowy. Trzeba dopilnować, żeby w telefonie była ustawiona właściwa data i godzina.Dodatkowe opcje

Dodatkowe opcje programu wyświetla się po kliknięciu w Opcje na ekranie głównym lub przy pomocy standardowego przycisku opcji w telefonie Android (przeważnie w dolnym rogu, czasem trzeba go chwilę przytrzymać, może być to również ikona z trzema kropkami). Można uruchomić mapę, na której wyświetlane są nazwy pobliskich szczytów (na czerwono opisane są te, które powinny być w danej chwili widoczne). Istnieje możliwość przybliżania, oddalania, przeciągania mapy oraz wyświetlenia informacji o szczytach. Mapa Google pozwala na oglądanie topografii okolicy z zaznaczonymi poziomicami. Opcja Kompas umożliwia obejrzenie górskiej róży wiatrów. Z opcji można również przejść do galerii zdjęć wykonanych przy pomocy aplikacji. Zachęcamy do dzielenia się zdjęciami, np. na portalu społecznościowym Facebook (opcja udostępniania w standardowej galerii telefonu). Można również uruchomić pomoc, ekran ustawień lub przeczytać informacje na temat wybranego pasma oraz Korony Gór Polski. Do opisu panoramy górskiej zawsze wraca się przy pomocy przycisku powrotu (w drugim dolnym rogu telefonu Android).

Ulrich Deuschle - rysunki panoram

W czerwcu 2016 roku nawiązałem współpracę z Ulrichem Deuschle, autorem świetnej strony internetowej, która rysuje panoramę górską w danym miejscu i wyświetla szczyty wraz z opisami: http://www.udeuschle.selfhost.pro/. Baza szczytów na tym portalu jest ogromna, dodatkowo zawiera dokładne dane o topografii terenu. Wystarczy kliknąć opcję Panorama, a aplikacja Polskie Góry przekieruje użytkownika na tę stronę i narysuje panoramę z danego miejsca, w zadanym kierunku. Obejrzenie górskiej panoramy z opisami jest dzięki temu możliwe nawet przy bardzo słabej pogodzie. Przyda się również do weryfikacji zdjęć wykonanych aplikacją Polskie Góry. Można również zasymulować określoną pozycję, żeby obejrzeć panoramę górską z danego miejsca (o symulacji jest mowa w kolejnym akapicie). Do uruchomienia funkcji Panorama konieczne jest połączenie z Internetem.

Ustawienia

Aplikacja korzysta z bazy szczytów, w której jest zarejestrowanych przeszło 1400 pozycji z 28 polskich pasm górskich i nie tylko. Uwzględnione są również przygraniczne szczyty niemieckie, czeskie, słowackie i ukraińskie, a także wysokie budynki, kominy i maszty na obszarze Polski. Aplikacja automatycznie pobiera zestaw pobliskich szczytów na podstawie aktualnego położenia GPS. Można zmienić tę automatyczną opcję i np. wymusić oglądanie opisu Tatr, jeżeli w danym momencie jesteśmy np. w Gorcach lub Pieninach. Zakres kąta kamery jest automatycznie ustawiony na 53 stopnie, jednak w różnych telefonach/tabletach ta wartość często kształtuje się trochę inaczej i można ją zwiększyć/zmniejszyć o określony procent, żeby opis panoramy nie był za szeroki/wąski. Pomaga przy tym przycisk kalibracji. Przy określeniu zakresu kąta kamery można również skorzystać z dostępnej na stronie internetowej karty kalibracyjnej. W polu obok można zmienić również rozdzielczość podglądu i zdjęć. Ustawienia są trwale zapisywane w urządzeniu, więc wystarczy zrobić to raz. Pola w prawej części ekranu pozwalają zasymulować określone położenie i oglądać opis panoramy z danego miejsca. Jest to przydatne dla osób, które np. mają widok z okna na góry i ciężko im uzyskać sygnał GPS, a chcieliby oglądać opis panoramy przez okno. Przycisk w tej sekcji pozwala zapamiętać aktualną pozycję GPS lub wybrać symulowane miejsce z listy szczytów górskich danego pasma. Można również poeksperymentować z wykonaniem zdjęcia fotografii górskiej, którą zrobiliśmy już wcześniej z danego miejsca. Na wykonane wcześniej zdjęcie zostanie naniesiony opis panoramy. Poniżej przykład zdjęcia wschodu słońca widzianego z Klimczoka, które potem zostało sfotografowane aplikacją. Na panoramę Tatr jest naniesiony opis z aplikacji Polskie Góry.

Instrukcja do karty kalibracyjnej

Opcja symulacji przydaje się również do korekty błędnych wskazań wysokości przez GPS (przekłamania pionowe często wynoszą kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów). Błędnie określona wysokość n.p.m. może mieć wpływ na problemy z wiarygodnością opisu panoramy. Jeżeli GPS pokazuje wysokość 860 m, a znajdujemy się na szczycie 800 m, to można podać tę wysokość w ustawieniach i opis panoramy górskiej być może ulegnie drobnym korektom. Można również ustawić dokładniejsze określanie wysokości przy pomocy usługi Google, do czego konieczne jest połączenie z Internetem. Dzięki tej opcji, aplikacja będzie dodatkowo rysować kształty gór, co pozwala na lepszą identyfikację widocznych na żywo szczytów. Zamiast symulacji położenia, można ręcznie dodać ulubione miejsce, które będzie dodatkowo uwzględniane w opisie panoramy oraz na mapie. Ostatnia opcja symulacji pozwala na wygenerowanie rysunku panoramy, do czego wymagane jest wykorzystanie usługi Google.Aplikacja i portal RunCalc

Aplikacja powstała przez wydzielenie funkcjonalności Panoruna z RunCalc - rozbudowanej aplikacji dla biegaczy. Przy jej pomocy można zaplanować trasę wycieczki w górach oraz nanieść ją na mapę turystyczną ze szlakami. W czasie wycieczki aplikacja potrafi kontrolować, czy nie schodzimy z wyznaczonego szlaku i dawać odpowiednie sygnały ostrzegawcze. Bardzo ułatwia to nawigację. Po skończonej wycieczce można wysłać dane na portal RunCalc i analizować trasę na mapach. Więcej informacji temat aplikacji RunCalc można znaleźć pod adresem runcalc.byledobiec.pl. Na portalu dostępna jest również lista szczytów górskich, wykorzystywanych przez aplikację Polskie Góry. Szczyty można oglądać na szczegółowych mapach Google z poziomicami.

Baza szczytów na portalu RunCalc
Potencjalne problemy

Nie wszystkie smartfony/tablety są wyposażone w kompas i w przypadku takich urządzeń trzeba się wspomagać ręcznym przesuwaniem panoramy (po kliknięciu w ekran). Jeżeli w lewym dolnym rogu widoczne są zerowe współrzędne geograficzne i wysokość, to znaczy, że urządzenie nie uzyskało jeszcze sygnału GPS i trzeba na to zaczekać. Dostępność sygnału GPS zależy od wielu czynników, ale aplikacja nie ma na to wpływu, dlatego nie trzeba jej źle oceniać z powodu niedogodności w tym zakresie. Jak napisano wyżej, położenie można zasymulować w menu Ustawienia. Wykorzystywana przez aplikację baza ponad 1400 szczytów była tworzona skrupulatnie przez wiele miesięcy, ale zapewne nie jest wolna od błędów. Jeżeli coś nie zgadza się na panoramie lub mapach w aplikacji, to można zweryfikować dokładne położenie wątpliwych szczytów na mapach portalu RunCalc i zgłosić uwagi autorowi aplikacji.

Inne sposoby wykorzystania aplikacji

Zdjęcia zrobione przy pomocy aplikacji można łatwo łączyć w najprostszych programach graficznych, dzięki czemu uzyskuje się opisy panoram, nawet 360 stopni.W oparciu o dane z aplikacji wykonujemy również projekty tablic informacyjnych w różnej formie. Poniżej przykład górskiej róży wiatrów, powstałej na podstawie danych z aplikacji Polskie Góry.Reklama

Reklamy w aplikacji pojawiają się w zależności od miejsca, w którym znajduje się użytkownik. Reklamować się mogą np. pobliskie hotele i inne miejsca noclegowe, restauracje, parki rozrywki, sklepy ze sprzętem turystycznym. Reklamodawców zapraszam do współpracy.

Pytania i uwagi proszę kierować na adres: 42195@wp.pl

O autorze - Robert Celiński: robertcelinski.com

Z wykształcenia jestem ekonomistą (SGH), z zawodu - informatykiem, z zamiłowania - biegaczem. Pracuję w dużej polskiej korporacji informatycznej - Comarch. Ukończyłem przeszło 100 maratonów i górskich biegów ultra na całym świecie. Jestem członkiem maratońskiego Klubu Siedmiu Kontynentów, w 2008 roku wygrałem maraton na Antarktydzie. Jako jedna z pierwszych osób na świecie zebrałem kolekcję sześciu największych maratonów świata. Najbardziej lubię biegać po górach w okolicach Bielska-Białej z moją żoną Anią i naszym psem Spajkiem. W 2015 roku zdobyliśmy Koronę Gór Polski. Na wycieczkach korzystam z pięknych widoków i robię zdjęcia aplikacją Polskie Góry ;-)

Polityka prywatności

Aplikacja wykorzystuje informacje o aktualnym położeniu w celu wygenerowania odpowiedniego opisu panoramy z tego miejsca. Informacja o położeniu może być wysyłana na serwer Google w celu precyzyjnego określenia aktualnej wysokości oraz wygenerowania kształtów gór. Aparat fotograficzny jest wykorzystywany do wygenerowania tła dla opisu górskiego. Na zdjęciach wykonanych aplikacją znajduje się informacja o współrzędnych geograficznych miejsca, z którego fotografia została wykonana.

Więcej o górach w Polsce

W Polsce występują 3 łańcuchy górskie: Karpaty, Sudety i Góry Świętokrzyskie. Karpaty ciągną się przez terytoria 7 krajów: Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy i Rumunii. Najwyższym szczytem jest Gerlach (2655 m n.p.m.), położony w słowackich Tatrach. Polskie pasma Karpat zaczynają się na południu kraju na wysokości granicy polsko-czesko-słowackiej i ciągną się do granicy z Ukrainą na wschodzie. Wyróżnia się 11 pasm: Tatry, Beskid Śląski, Beskid Mały, Beskid Żywiecki, Beskid Makowski, Beskid Wyspowy, Gorce, Pieniny, Beskid Sądecki, Beskid Niski i Bieszczady. W Tatrach leży najwyższy szczyt Polski - Rysy (2499 m), który posiada również nieco wyższy wierzchołek (2503 m), położony po stronie słowackiej. Sudety są łańcuchem górskim w południowo-zachodniej Polsce, północnych Czechach, a niewielki skrawek znajduje się w Niemczech. Najwyższym szczytem jest Śnieżka (1602 m), położona w Karkonoszach, na granicy polsko-czeskiej. W polskich Sudetach można wyróżnić 15 pasm (od zachodu): Góry Izerskie, Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Góry Wałbrzyskie, Góry Kamienne, Góry Sowie, Góry Stołowe, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Masyw Śnieżnika, Góry Bialskie, Góry Złote, Góry Bardzkie oraz położone najbardziej na wschód Góry Opawskie. Masyw Ślęży (718 m) leży na północ od Sudetów. Góry Świętokrzyskie są osobnym masywem górskim, położonym w centralnej części Wyżyny Kieleckiej. Najwyższym pasmem są Łysogóry ze szczytem Łysica (612 m).

Korona Gór Polski obejmuje najwyższe szczyty 28 pasm górskich w Polsce. Koncepcja została przedstawiona w 1997 roku w czasopiśmie "Poznaj swój kraj", po czym powstał Klub Zdobywców Korony Gór Polski. Podział pasm górskich w Polsce oraz identyfikacja najwyższych szczytów budzą w niektórych przypadkach kontrowersje, jednak ubiegający się o KGP powinni wejść na wszystkie z poniższych 28 szczytów.

Na mapie w aplikacji można klikać w wybrane pasma górskie, żeby wyświetlić informacje na ich temat.

Strona Korony Gór Polski

Przydatne linki
Strona szlaki.net.pl do planowania wycieczek po górskich szlakach

Generator kształtów gór i ich opisów, autor: Ulrich Deuschle

dalekieobserwacje.eu

Wątek obserwatorów górskich na forum astropolis.pl

Strona z fajnymi panoramami 360 stopni

Strona Piotrka Biernawskiego z panoramami - głównie Tatry

Quizy
Rozwiąż quiz z górskiej logiki

Rozwiąż quiz nr 1 z rozpoznawania gór ze zdjęć

Rozwiąż quiz nr 2 z rozpoznawania gór ze zdjęć

Rozwiąż quiz nr 3 z rozpoznawania gór ze zdjęć

Rozwiąż quiz nr 4 z rozpoznawania gór ze zdjęć

Rozwiąż quiz nr 5 z rozpoznawania gór ze zdjęć

Rozwiąż quiz nr 1 z rozpoznawania panoram górskich

Rozwiąż quiz nr 2 z rozpoznawania panoram górskich

Rozwiąż quiz nr 3 z rozpoznawania panoram górskich

Rozwiąż quiz nr 4 z rozpoznawania panoram górskich

Rozwiąż quiz nr 5 z rozpoznawania panoram górskich

Alpejskie Wyzwanie RunCalc

Zapraszamy również do wzięcia udziału w Alpejskim Wyzwaniu RunCalc. Wystarczy zarejestrować czas wyjścia/wbiegnięcia na Kasprowy Wierch, Babią Górę lub Śnieżkę.

Strona Alpejskiego Wyzwania RunCalc

Copyright 2015-2017
Robert Celiński, Byledobiec Anin