Polskie Góry - aplikacja na Androida
do oglądania panoram górskich

Quiz z górskiej logiki

Zakładamy idealną widoczność oraz zaniedbujemy wszelkie "niegórskie" przeszkody (np. zalesienie szczytów). Czy przy takich założeniach poniższe zdania są zawsze prawdziwe?

1. Jeżeli ze szczytu A widać szczyt B, to ze szczytu B widać szczyt A.

tak    nie

2. Jeżeli ze szczytu A widać szczyty B i C, to ze szczytu B widać szczyt C i odwrotnie.

tak    nie

3. Jeżeli ze szczytu A widać szczyt B, a ze szczytu B widać szczyt C, to ze szczytu A widać szczyt C i odwrotnie.

tak    nie

4. Jeżeli z pewnego miejsca w górach widać szczyty A, B i C, to przynajmniej dwa z tych trzech szczytów "widzą się" wzajemnie.

tak    nie

5. Jeżeli ze szczytu A widać szczyt B, ze szczytu B widać szczyt C, a ze szczytu C widać szczyt A, to z każdego z tych trzech szczytów widać dwa pozostałe.

tak    nie

6. Zadanie na szóstkę :-) Jeżeli z pewnego miejsca w górach widzimy szczyt A, a dalej za nim idealnie w linii prostej widoczny jest szczyt B, to szczyt B jest wyższy od szczytu A.

tak    nie
Strona Polskie Góry

Copyright 2015-2016
Robert Celiński, Byledobiec Anin