Quiz z górskiej logiki

Zakładamy idealną widoczność oraz zaniedbujemy wszelkie "niegórskie" przeszkody (np. zalesienie szczytów). Abstrahujemy też od tego, że w momencie patrzenia ze szczytu nasze oczy są na wysokości około półtora metra. Jeżeli jest mowa o linii prostej, to jest to linia prosta w płaszczyźnie poziomej, czyli bliższy szczyt może być widziany przed dalszym w linii prostej. Czy przy takich założeniach poniższe zdania są zawsze prawdziwe?

1. Jeżeli ze szczytu A widać szczyt B, to ze szczytu B widać szczyt A.

tak    nie

2. Jeżeli ze szczytu A widać szczyty B i C, to ze szczytu B widać szczyt C i odwrotnie.

tak    nie

3. Jeżeli ze szczytu A widać szczyt B, a ze szczytu B widać szczyt C, to ze szczytu A widać szczyt C i odwrotnie.

tak    nie

4. Jeżeli z pewnego miejsca w górach widać szczyty A, B i C, to przynajmniej dwa z tych trzech szczytów "widzą się" wzajemnie.

tak    nie

5. Jeżeli ze szczytu A widać szczyt B, ze szczytu B widać szczyt C, a ze szczytu C widać szczyt A, to z każdego z tych trzech szczytów widać dwa pozostałe.

tak    nie

6. Jeżeli wśród ułożonych kolejno w linii prostej szczytów A, B i C najwyższy jest szczyt B (środkowy), to ze szczytu A nie widać szczytu C.

tak    nie

7. Jeżeli z pewnego miejsca w górach widzimy szczyt A, a dalej za nim idealnie w linii prostej widoczny jest szczyt B, to szczyt B jest wyższy od szczytu A.

tak    nie


----------------------------------------------------------------
Powrót do strony głównej aplikacji Polskie Góry
----------------------------------------------------------------
Copyright 2015-2024 Robert Celiński, Byledobiec Anin